Udfordringer i onlinekontakt med studerende

I stedet for at tale om, at kontakten mellem studerende og undervisere bliver dårligere, ville det måske være mere meningsfuldt at tale om, hvordan kontakten ændrer form, når undervisningen omlægges til onlineaktivitet. Og hvad onlineundervisningen kan tilbyde kontakten mellem studerende og undervisere.

Nikolaj Nottelmann underviser på et bachelorkursus i filosofi på Syddansk Universitet med 20-30 studerende. Han underviste synkront over Zoom med et undervisningsdesign, der ikke adskilte sig voldsomt fra det, han normalt underviser efter. Som underviser manglede han fornemmelse for de studerendes kropssprog og det nonverbale, som man har i almindelig menneskelig kommunikation: 

”Jeg havde ikke ”tegn” fra de studerende. Der famler man sig mere frem i mørket. Der var ca. 20-30 studerende på de kurser. Jeg bad dem om at slukke kameraet. Dels kan du ikke skærmdele samtidig med at du holder øje med, hvad der sker på alle disse miniskærme. Dels var der et problem med at få mit eget skærmbillede til at køre pga. lav båndbredde.” 

Nikolaj Nottelmann oplevede, at spørgelysten blandt de studerende til at starte med var meget påvirket, men han blev efterhånden god til at holde øje med chatfunktionen i Zoom. 

“Det føltes akavet for de studerende at tale ind i Zoom-rummet, så flere stillede spørgsmål skriftligt – også i chatten. Men jeg vurderede, at det var de samme studerende, der stillede spørgsmål. Det at stille spørgsmål mundtlig er sværest.”

Det var positivt for ham som underviser at opleve, hvordan de studerende brugte hinanden i forståelsesprocessen ved både at se hvad de andre havde svaret, men også ved at se chatten i Zoom, hvor de snakkede om svarene: “Det virker godt og hiver de svage studerende med på en rigtig god måde, hvor de kan være anonyme og få noget ud af det”.

“Der var en del diskussion i chatten, hvor nogle studerende skrev ting og andre studerende, som hjalp hinanden. Det var positivt at se, og der var meget forklaringsarbejde som studerende løste for mig”. 

Kontakten med de studerende ændrede karakter, da den gik online. Den blev ikke mindre intens men anderledes. Den var mere skriftbåren. Så der var på en måde mere kommunikation med de studerende.  

Nikolaj Nottelmann

I den synkrone undervisning med Zoom fik Nikolaj Nottelmann ikke de gode spørgsmål, som han ellers normalt oplever, at nogle studerende stiller efter undervisningen. Disse spørgsmål kom dog istedet via mails.

Han havde indtryk af, at de studerende satte pris på den personlige kontakt, og oplevede ikke, at kommunikationen med de studerende blev mindre intens. Måske snarere tværtimod: “Jeg oplevede, at de studerende skrev mange mails og nok mere end de normalt ville gøre. Måske fordi de ikke kunne henvende sig før eller efter undervisningen.”

FAKTA

  • Filosofi-modul på bachelorniveau på universitetet.  
  • Synkron onlineundervisning over Zoom. 
  • Ét semester med ca. 20-30 studerende.
  • Underviser: Nikolaj Nottelmann 
  • Casen er lavet af: Nicolas Marinos, Syddansk Universitet