Underviser i rollen som studievært under virtuelle oplæg gav målrettet og levende indhold

Selv om webinarer med eksterne gæster blev introduceret som en nødløsning under nedlukningen i foråret 2020, vil de fortsat være en del af undervisningen på fagjournalistuddannelsen. Med underviseren som en slags studievært eller interviewer giver det nemlig ifølge underviser Helge Kvam mulighed for meget målrettede og levende virtuelle oplæg fra eksterne gæster.

Helge Kvam underviser på DMJX’ to-årige diplomuddannelse i fagjournalistik, hvor han under nedlukningen blandet andet var medarrangør af et Teams-webinar med journalist Line Vaaben for alle uddannelsens studerende, som har et arbejde ved siden af uddannelsen. 

Umiddelbart efter nedlukningen overvejede underviserne på fagjournalistuddannelsen, hvordan de kunne give de studerende lidt ekstra fagligt indhold som kompensation for ikke at kunne mødes fysisk. Underviserne blev hurtigt opmærksomme på, at digitaliseringen åbnede muligheden for at invitere hot shot-gæster ind som oplægsholdere, uanset hvor i verden, de opholdt sig. Og ved at placere webinarerne om aftenen i dagene mellem uddannelsens undervisningsseminarer var det heller ikke afgørende, præcis hvornår gæsterne kunne deltage, hvilket gav en langt større fleksibilitet og dermed større chance for, at gæsterne kunne passe det ind i deres kalender. Fleksibiliteten gjaldt også for de studerende, som enten kunne deltage live eller se optagelsen efterfølgende, hvis tidspunktet ikke passede i deres travle liv med fuldtidsarbejde.

Webinarer åbner muligheden for, at underviser træder mere aktivt frem som interviewer og dermed målretter og kvalificerer det faglige indhold af oplægget.

Helge Kvam

“Første aftenwebinar var alle begejstrede for, alene fordi det kunne lade sig gøre”, fortæller Helge Kvam. Den succes byggede underviserne videre på og inviterede journalist Line Vaaben til et webinar, hvor alle hold på uddannelsen blev inviteret. Alle blev på forhånd bedt om at læse to artikler for at have et fælles udgangspunkt, og Helge Kvam briefede gæsten grundigt, så hun kendte til uddannelsen samt undervisernes ønske til indholdet af oplægget. Netop briefingen om, hvor de studerende er rent fagligt, er ifølge Helge Kvam essentiel for velfungerende webinarer, når oplægsholderen ikke har mulighed for at fornemme tilhørerne i det fysiske rum.

En anden væsentlig faktor var underviserens rolle under selve oplægget. Det fungerede godt, at underviser holdt øje med chatten og sørgede for at få spørgsmålene stillet videre til gæsten. Men den mest interessante ændring i underviserens rolle var, at han agerede studievært og dermed gennem sine spørgsmål guidede oplægsholderen gennem webinaret – ligesom hvis det var en radioudsendelse med spørgsmål fra lytterne. På den måde blev indholdet i højere grad skræddersyet til målgruppen. “Og især online er det vigtigt, at indholdet er dynamisk og fokuseret for at fastholde tilhørernes interesse”, understreger Helge.


Underviser Helge Kvam fra fagjournalistuddannelsen introducerede under nedlukningen ”lærerjakken” – en jakke, som han tog på for at opretholde en morsom illusionen om, at alt var normalt, og at man naturligvis stadig var velklædt på trods af Corona-nedlukning.  

FAKTA

  • Diplomuddannelsen i fagjournalistik, DMJX
  • Webinar med ekstern gæst
  • 1,5 time
  • Lektor Helge Kvam, DMJX
  • Casen er lavet af: Ida Skytte Asmussen