Hvordan underviser du bedst online en hel dag?

Når praksis er tilrettelagt således, at en underviser har ansvaret for 7 lektioner på en dag, bliver det en udfordring når alt pludselig skal foregå online. I denne case fortæller Sølvi hvordan hun ved brug af videooplæg, break-out rooms og yderst strukturerede undervisningsrammer har oplevet positiv respons fra de studerende under de givne omstændigheder.

Studerende i Center for ledelse og oplevelsesdesign bliver undervist online via Zoom af Sølvi Ellinora Rosalil Degnegaard.

Det første Sølvi gjorde var at indgå et samarbejde med sin kollega, hvor kollegaen stod for at lave de faglige videoer og hun selv stod for at facilitere undervisningen. Hun strukturerede dagen således, at der først var 45-60 minutters introduktion til dagens faglige temaer og hvor hun også sørgede for at bygge broer mellem undervisningsgangene. Derfra blev de studerende sendt i break-outrooms, hvor de skulle arbejde med 2-3 videoer og tilhørende diskussions- og refleksionsopgaver. Det var de studerendes eget ansvar at strukturere arbejdet i disse sessioner.

Hav en meget struktureret undervisningsplan, forbered ressourcer de studerende kan arbejde med selv, anvend break-out rooms til gruppearbejde, lav løbende opsamlinger i plenum, forsøg at skabe fælles opsamlende materialer.

Hver undervisningsgang kunne indeholde 3 sessioner af 5 kvarters gruppearbejde. Mellem gruppesessionerne kom de studerende tilbage til fælles opsamling med Sølvi. Sølvi oplever stadig, som hun selv siger, at bakse med at skabe ny viden i onlinerummet. En udfordring er her den manglende fælles materialitet eller referenceramme som tavlen ofte udgør i undervisningen. Hun har dog i nødundervisningen eksperimenteret med tegninger og hvordan brug af et ekstra kamera kunne være med til at understøtte, at viden i onlinerummet både samles og udfordres på samme tid. Den overordnede feedback på undervisningen har været positiv: “Jeg oplevede at læringsudbyttet var højere, end de havde forventet. Det var i hvert fald det der kom frem i evalueringen”

FAKTA

  • Undervisning i ledelse og oplevelsesdesign
  • Underviser: Sølvi Ellinora Rosalil Degnegaard, sdeg@pha.dk
  • Casen er lavet af: Peter Bucovica Gundersen