Cases fra undervisningen under COVID 19-nedlukningen

Dette site er oprettet som en del af en stor undersøgelse af underviseres og studerendes erfaringer og oplevelser med onlineundervisning i foråret 2020. 10 universiteter og professionshøjskoler har deltaget i projektet, som er lavet med tilskud fra Uddannelses- og forskningsministeriet.
Som en del af projektet har de deltagende institutioner formidlet eksempler fra onlineundervisningen. Emnet for og vinklen på de præsenterede cases er valgt ud fra underviseres konkrete didaktiske erfaringer og løsninger på de udfordringer, de har arbejdet med i deres undervisning. Enkelte cases tager afsæt i undervisningspraksis set fra studerendes perspektiv. Kriterierne for en given case har været, at målgruppen, som er andre undervisere, kan finde inspiration i ét eller flere læringselementer eller konkret anvende i deres fremtidige undervisning – ved tilstedeværelse eller online.
Læs mere om projektet og find rapporten HER

Online indblik i studerendes skriveproces gav bedre feedback

Case med underviser om onlinevejledning.

Læs case

 

Styrken ved digital undervisning er, at den kan være asynkron, interaktiv og mangfoldig

Case med underviser om tilrettelæggelse af onlineundervisning.

Læs case

 

Det sociale er en vigtig del af det at være studerende

Case med studerende om de sociale udfordringer under nedlukningen.

Læs case

Oplevelse og kropslig erfaring er udfordret i onlineundervisningen

Case med underviser som har undervist i idræt under nedlukningen.

Læs case

 

Onlineundervisning kan give mulighed for højere grad af refleksion

Case med underviser om omlægning af udenlandsk ugekursus.

Læs case

 

Forventningsafstemning med EVU-studerende er særligt vigtig i onlineformater

Case med underviser om efter- og videreuddannelse.

Læs case

Onlineundervisning kræver omstrukturering af tilstedeværelsesundervisningen

Case med underviser om planlægning af onlineundervisning.

Læs case

 

Hvordan ændrer fokus sig når vejledning bliver virtuel?

Case med underviser om onlinevejledning.

Læs case

 

Hvorfor er onlinesocialisation og forventningsafstemning en nødvendig faktor for det digitale læringsmiljø?

Case med underviser om at fremme det digitale læringsmiljø.

Læs case

Underviser i rollen som studievært under virtuelle oplæg gav målrettet og levende indhold

Case med underviser om at inddrage gæster i onlineundervisning.

Læs case

Hvordan underviser du bedst online en hel dag?

Case med underviser om tilrettelæggelse af onlineundervisning.

Læs case

Online-muligheder giver fleksibilitet til os studerende

Case med studerende om muligheder og faldgruber ved onlineundervisning.

Læs case 

 

Udfordringer i onlinekontakt med studerende

Case med underviser om kontakten mellem underviser og studerende

Læs case

Onlineundervisning kan give mere ansvar til de studerende

Case med underviser om en ændret underviserrolle. 

Læs case

Gruppearbejde kan godt være både fagligt og socialt online

Case med studerende om gruppearbejde.

Læs case

Onlineundervisning satte tempoet ned og skruede op for taksonomierne

Case med underviser om gentænkning af onlineundervisning

Læs case