Oplevelse og kropslig erfaring er udfordret i onlineundervisningen

Når de studerende på læreruddannelsen arbejder med idrætsfaget handler det både om at forstå idrætten ud fra en kropslig, bevægelsesteknisk alsidig idrætsforståelse, det sociale og idrætskulturelle og den samfundsmæssige vinkel. At erfare idrætten igennem den levede krop og opleve hvordan udviklingen tager fart, når man i samspil og modspil med andre øver færdigheder, støtter op og er kreative i fællesskab. Idræt som onlineundervisning kan noget i nogle sammenhænge, men har også begrænsninger som ikke sådan lige er til at kompensere for, uanset hvor kreativt man går til værks.

Berit Clausen Abrahamsen underviste i foråret 2020 to idrætshold på læreruddannelsen i Jelling. De var netop startet i februar og dermed i opstarten af at forstå og erfare idrætsfaget fra et lærerperspektiv. I denne case beretter Berit Clausen Abrahamsen om, hvordan hun løste udfordringerne ved at skulle introducere til og undervise indenfor Dans & udtryk, redskabsaktivitet, orienteringsløb samt anatomi:

“Når man som underviser pludselig står overfor at skulle undervise i et fag, der kræver fysisk tilstedeværelse, kroppen i aktion, samspil og engagement, så er det en udfordring pludselig at skulle sidde bag en skærm og omforme det hele.

Under nedlukningen i foråret oplevede jeg at overtage to idrætshold på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling. Jeg sagde ja dagen før nedlukningen, så jeg havde ligesom så mange andre undervisere ikke i min vildeste fantasi kunnet forestille mig, hvordan det skulle ende ud.

De studerendes første møde med mig blev en videohilsen, hvor jeg introducerede mig selv modsat min intention om at møde op til deres timer og lige observere lidt. Selvom jeg ikke er så vild med at skulle tale til et kamera, så måtte jeg lige stramme op og få det gjort. Det blev mit første møde med en anderledes måde at skulle undervise på. Det sagte ord var sagt og så kunne jeg ikke ændre med mindre jeg sagde det hele igen forfra.

I den forberedende fase valgte jeg til en start at gribe fat i idrætstemaerne og de idrætskulturelle emner, hvilket fungerede ok, fordi de studerende kendte formatet godt. Tekster, oplæg, refleksion og en opgave de skulle løse, men det var hurtigt tydeligt, at de studerende hungrede efter at mærke idrætten på egen krop.

Redskabsaktivitet kræver jo både fysisk bevægelse, kropskontakt og ikke mindst mod til at turde. Og med online var min. 3 af de faktorer ude. Intro til redskabsaktivitet blev derfor effektueret ved at stuen måtte ryddes, så jeg kunne optage videoer af kropsspændingsøvelser, så de studerende hver især kunne arbejde med fornemmelsen af kropsspænding. Jeg lavede opvarmning og vejrmøller i haven, som de så skulle gennemføre. Og jeg måtte sætte min lid til at de gjorde det, de kunne med de ressourcer, de havde til rådighed.

Opgaven kom så efterfølgende til at lyde på at finde to kropsspændingsøvelser som de, med den anatomividen de selv havde tilegnet sig i starten af nedlukningen, kunne lave en specifik bevægelsesanalyse af. Det skulle de hver især lave en lille video af, for gruppearbejde var heller ikke en mulighed her.

Nogle var udfordret på plads til at arbejde fysisk i hjemmet, andre var udfordret på det tekniske og som ny underviser var det krævende at få overblik over de tekniske veje ind i aflevering af digitale produkter, samtidig med at skulle få den enkelte undervisningslektion til at fungere rent teknisk. Det blev mest af alt learning by doing, for samtidig med at skulle forberede lektionerne i et helt nyt og anderledes format, så var der ikke altid tid til at nå at læse de mange tekniske vejledninger igennem og prøve dem af, før undervisningen kørte igen.

Forløbet med orienteringsløb blev den del, jeg blev mest glad for at have udfordret mig selv på. Materiale om orienteringsløb fandt jeg på Astra.dk, som gav et rigtig fint overblik over de elementer, der kunne være i spil. Normalt ville de studerende blive sendt ud og arbejde i grupper, men igen var den mulighed jo udelukket.

Som en del af forløbet i orienteringsløb arbejdede de studerende med at kreere et o-løbsterræn i A3 størrelse.

Jeg fik kreeret en god progression i introopgaverne – Google kort, eget løb, afprøve løb, flere detaljer, sende familie ud på løb, bytte kort og kreere løb til hinanden. De studerende skulle også kreere et o-løbsterræn i A3 størrelse med bakker, træer, buske, åer, bygninger mm. Som så via billeder skulle omsættes til en forståelse af, hvordan man tegner terræn kort med højdekurver og andre signaturer.

Som underviser måtte jeg gribe dybt i posen med kreative ideer, for at skabe bare lidt idrætslæring hjemme bag skærmene. Udfordringen blev stor, fordi mine studerende skulle have mere end bare træning, det handlede om at forstå idrætsfagets facetter indefra og ud igennem kroppen.

Lige så kreativt og genialt jeg havde tænkt forløbet, lige så mærkeligt og uoverskueligt var der enkelte af de studerende, der syntes det var. For hvad skulle de nu bruge sådan en billedkunstagtig tilgang til? Og trods min intention fik det nogle til nærmest at bakke ud af undervisningen fremadrettet. Men jeg er stadig overbevist om, at det kan noget det forløb.

Jeg greb også til dansen, velvidende at oplevelsen hjemme i stuen ville afhænge af den enkeltes motivation og disciplin. Dansen kan noget helt specielt, når man er sammen om den, når man interagerer, når man kommunikerer direkte med hinanden og mærker rytmen i kroppen, mens man står i samme rum. Og jeg ved, det kan gøre en forskel, når mine studerende får lov til at opleve dansen igennem kroppen og med den rette progression. Vi dansede sammen, og vi fik faktisk en rigtig god oplevelse med det. De kunne mærke mit engagement som underviser bedre, fordi jeg var aktiv sammen med dem og ikke bare for dem. Og de var faktisk mere aktive på skærmen end jeg havde forventet og med positiv respons på lektionen.

Som afslutning på modulet evaluerede jeg med de studerende på udbyttet af den omlagte undervisning, og der var enighed om, at der skulle meget til at slå virkeligheden. At opleve idræt igennem kroppen – den levede krop og i samspil med og imod hinanden. Vi var godt klar over at vi ikke var nået optimalt i mål med læringsmålene, men der var alligevel nogle veje ind i at løse udfordringen.

FAKTA

  • Læreruddannelsen Jelling, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
  • Idrætsfaget 1. modul af 3 moduler (forløber over 1 ½ år)
  • 2 hold af 22 studerende
  • Underviser: Berit Clausen Abrahamsen, Cand. Scient Idræt og Sundhed
  • Indehaver af Lets Keep on Movin – inspiration til kroppen i bevægelse – Kurser og læremidler

Casen er lavet af: Berit Clausen Abrahamsen