Online indblik i studerendes skriveproces gav bedre feedback

Med COVID 19-nedlukningen i foråret 2020 blev alle vejledningsmøder og feedbackaktiviteter omkring de studerendes projektarbejde gennemført online. Vejleder, Hans Ulrik Rosengaard, oplevede i den forbindelse at komme tættere på de studerendes skriveproces og at hans feedback blev brugt mere aktivt af de studerende. Resultatet blev at det primære produkt, projektrapportens tekst, i sidste ende blev mere gennemarbejdet.

Hans Ulrik Rosengaard vejleder projektgrupper på den humanistiske bacheloruddannelse på Roskilde Universitet (RUC), hvor de studerende har 50% af studiet tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde. Hvert semester formulerer de studerende en faglig problemstilling i projektgrupper, som de selvstændigt arbejder med gennem semesteret.

Hans Ulrik Rosengaard er adjunkt i medier og litteratur

Mere fokuseret vejledning

Under COVID 19-nedlukningen i foråret 2020 blev projektvejledningen gennemført over Microsoft Teams-platformen som videomøder og som skriftlige kommentarer i de studerendes dokumenter. I Microsoft Teams kan man som vejleder se, hvem der arbejder i dokumentet, hvad de laver, skrive kommentarer og redigere i teksten løbende.  Hans Ulrik har i tidligere semestre brugt platformen til fildeling med de studerende, men først under nedlukningen oplevede han, at de studerende tog platformen til sig: “De [studerende] var mere til stede på platformen, end de havde været før. Og de brugte den også mere. Og de brugte kommentarfunktioner meget mere, end jeg ellers har oplevet før”. Vejledningsmøderne skiftede karakter og blev hyppigere og kortere. Samtidig blev vejledningen og feedbacken meget mere tekstnær og fokuseret på de studerendes projektrapport.

Han oplevede at få adgang til de studerendes læringsproces på en måde, som han ikke har oplevet før. Det skete flere gange, at de studerende var til stede i samme dokument, som han var ved at give feedback på. “Det gav pludselig en helt særlig dynamik, at de kunne se mig arbejde med deres projekt og så fulgte de med og begyndte at redigere teksten med det samme”. Hans Ulrik fortsætter: “Som travle bier (…) kunne de lige pludselig følge efter mig. (…) Og så kunne jeg se teksten blive redigeret samtidigt”. Det tætte samarbejde med de studerende omkring deres tekst betød, at der var en tydelig og transparent opfølgning på feedbacken. I en sammenligning med tidligere semestre, hvor vejledning og feedback foregik ved fysiske møder, fortæller Hans Ulrik at han tidligere har oplevet, at hans feedback nogle gange aldrig blev indarbejdet i teksten eller taget hånd om, hvilket kan være frustrerende som vejleder. “Den proces var vi jo mile fra nu”, konkluderer han.

Så hele det der tekstredigering, hele det konkrete arbejde, det vandt i de her processer. Helt entydigt.”

Hans Ulrik Rosengaard

Hans Ulrik fik også indblik i de studerendes kommentarer til hinanden og det gav ham en bedre fornemmelse af, hvor langt de var med den givne tekst og hvilke opmærksomhedspunkter og refleksioner de allerede arbejdede med og som han derfor ikke behøvede adressere. Han kunne i stedet forsøge at kvalificere og udbygge feedbacken mellem de studerende. Hans Ulrik forklarer, at de studerende overfor hinanden ikke altid er lige gode til at pege på, hvad der konkret er galt med en tekst: ”I den forhandling kan det være, at man siger, at det bare er et lille bitte problem der er i teksten”. F.eks. kan en uklar respons fra en studerende til en anden medføre, at hele teksten skrives om. De studerende har meget socialt på spil og nogle gange kan det kræve en vejleder, der kommer ind og forklarer, hvad problemet er. Indblikket i de studerendes kommentarer til hinanden gav dermed mulighed for at kvalificere og gøre feedbacken mellem de studerende mere konstruktiv og præcis.

Det er blevet tydeligere, hvad de hver især bidrog med til projektet. Og der har også været nogle af de processer, som man jo godt ved foregår som vejleder, som lige pludseligt blev tydeligere.

FAKTA

  • Hans Ulrik Rosengaard er adjunkt i medier og litteratur på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. 
  • Vejleder projektgrupper på 1.-3. semester af den humanistiske bacheloruddannelse på RUC. 
  • Hans Ulrik Rosengaards profil på RUCs hjemmeside: https://forskning.ruc.dk/da/persons/hansur  
  • Casen er lavet af: Søren Larsen, RUC