Onlineundervisning kan give mulighed for højere grad af refleksion

Da verden blev lukket på grund af COVID 19, var det ikke kun de ordinære uddannelser, der blev ramt, men også de kurser undervisere afholder i forbindelse med forskningsprojekter ude i verden. I stedet for at rejse til Myanmar og undervise én intensiv uge blev undervisningen omlagt til et onlineformat fordelt over to måneder. Underviser, David Hansen, oplevede, at de studerende i dette format fik mulighed for højere grad af refleksion, gense optagede video og overvinde sprogbarrierer.

I forbindelse med forskningsprojektet om bæredygtig produktion underviser David Hansen en gruppe universitetsforskere på Yangon Technological University i Myanmar, så de kan stå for en række interventioner, der forbedrer arbejdsmiljøet i den lokale tekstilbranche. Undervisningen var oprindeligt tilrettelagt som en intensiv uge med en kombination af lektioner, øvelser og workshops.

På grund af COVID 19-nedlukningen var det ikke muligt at rejse til Myanmar og gennemføre undervisningen på én intensiv uge. Som nødløsning blev forløbet afholdt online via Teams og gennemført med 1,5 timers undervisning om ugen i to måneder. Undervisningen ændrede sig markant med det nye set-up. At sprede undervisningen ud over længere tid gav mulighed for at udnytte ”mellemperioderne” didaktisk. Der er mulighed for opgaver, feedback og refleksion.

”Der er bedre rum for refleksion, når man har flere små opgaver og tid til at drøfte dem”

Der var tid til at give de studerende mulighed for at kunne bygge videre på deres opgaver baseret på den feedback, de havde fået. Forelæsningerne blev optaget på video, hvilket gav mulighed for at de studerende kunne gense svære passager. Normalt er sproget en stor barriere, men her var der pludselig bedre tid til at slå ord op, så der skete en mere kvalificeret læring. Samtidig gav forløbet med mange små opgaver bedre mulighed for at få indblik i, hvad de studerende forstod og hvad der krævede mere fokus. Derfor blev forløbet planlagt løbende og justeret uge for uge baseret på løbende feedback i modsætning til den oprindelige plan, der havde et tæt pakket pensum, der nok mere var på undervisernes præmisser end de studerendes.

Eksempel på en undervisningssituation, hvor alle deltagere samtidigt skrev ind i det samme dokument.

David Hansen fik i forløbet et øget indblik i, hvordan undervisning kan tilrettelægges digitalt og øge interaktionen mellem studerende og undervisere. Blandt andet gav anvendelse af quizzer undervejs i forelæsninger mulighed for umiddelbar feedback. En anden læring var muligheden for at lave skabeloner på forhånd i fx excel på Onedrive eller i Google sheets, som de studerende kunne fylde ud undervejs i en workshop samtidig med at undervisere kunne følge med og give direkte feedback.

Fremover kan dette format strække undervisningen ud over en længere periode med kortere sessions. Det kan endvidere udbygges og anvendes i andre situationer, hvor vi af logistiske årsager plejer at holde intense kurser på en uges tid. Fx ph.d.-kurser og med samarbejdspartnere ude i verden.

”Vi får mere feedback og mulighed for bedre at skræddersy løbende til de studerendes behov”

FAKTA

  • Onlinekursus for fakultetsmedlemmer på Yangons tekniske universitet i Myanmar.
  • 8 uger af halvanden times undervisning pr. uge
  • Kontakt oplysninger: David Hansen,  Adjunkt, Institut for Materialer og Produktion, AAU dh@mp.aau.dk