Online-muligheder giver fleksibilitet til os studerende

Undervisning via Teams- eller Zoom-video giver en helt ny fleksibilitet, som kan være både negativ og positiv. Nedlukning i foråret 2020 har åbnet øjne for mulighederne, såvel hos undervisere som hos studerende.

Patrick Dejbjerg blev i marts 2020 sendt i onlineundervisning fra Journalistuddannelsens 7. semester, netop som han var begyndt på skolen igen efter halvandet års praktik. 

Hans forårssemester specialiserede i kommunikation; i starten af form af traditionel klassebaseret undervisning, i maj-juni lavede de en større gruppeprojektopgave.

Patrick Dejbjerg blev i marts 2020 sendt i online-undervisning fra Journalistuddannelsens 7. semester, netop som han var begyndt på skolen igen efter halvandet års praktik. Hans forårssemester specialiserede i kommunikation; i starten af form af traditionel klassebaseret undervisning, i maj-juni en større gruppeprojektopgave.

Den store gevinst er, at man har fået øjnene op for mulighederne: Bare fordi man ikke kan være på skolen fysisk, betyder det ikke, at man ikke kan være med.

“Det er ikke så firkantet,” siger Patrick Dejbjerg.

“Det er mere fleksibelt. Hvis man er lidt halvsløj, kan man stadig følge med på mødet, have det kørende i baggrunden. Selv om man kun er 40 procent på, får man stadig noget med. På den måde er det rart at kunne følge med online, hvis man er forhindret; det kunne være fint at have den mulighed altid med kamera i undervisningen. Jeg har ikke selv haft brug for det under forårets nedlukning, eller i efteråret. Men vi havde på et tidspunkt en fra gruppen med til vejledning fra et hospital, det var ikke sket før nedlukningen.”

Patrick Dejbjerg advarer mod, at online- og videoundervisning kan være en glidebane, hvor man laver alt over telefonen. Det er en balancegang mellem online og fysisk tilstedeværelse.

“Online er et nødvendigt alternativ, men må ikke blive det foretrukne,” siger han. “Det kan være fristende at koble sig på online, frem for 40 minutter på cykel i regn og modvind. Men jeg får aldrig mere ud af det på Teams i forhold til at mødes fysisk.” Så fravalg af fremmøde er en af glidebanerne.

En anden glidebane er de slukkede kameraer; man glider lettere ind i en passiv deltagelse og fristes af vasketøj, chat og andre forstyrrelser, når kun underviseren er ‘på’.

“Tændte kameraer er bedre; der kan godt være delvis tvang. Det gør en forskel at vaske op, mens man har undervisning.”

“Jeg prøvede selv at have underviser-rollen, da jeg skulle give feedback til 2. semester studerende – det påvirkede mig at skulle se ind i 20 sorte skærme og tale til dem. Det påvirkede mig også i min egen rolle som studerende. Vi gjorde opmærksom på det i evalueringen, at de tændte kameraer er bedre, at der godt kan være delvis tvang. Det gør en forskel at vaske op mens man har undervisning.” Den observation og anbefaling om de slukkede/tændte deltager-kameraer er et helt gennemgående træk i interviews af både studerende og undervisere ved DMJX.

Den 18. december 2020 afleverede Patrick Dejbjerg sit BA-projekt ved journalistuddannelsen. Video-møder blev brugt effektivt ved BA-vejledningen, men ellers ikke under BA-projektet. Til gengæld blev den nye fleksibilitet udnyttet i efterårets foregående entrepreneurship-forløb inkluderende et større gruppearbejde.

“Vi var fem i gruppen, placeret i tre forskellige byer. Vi kunne godt mødes fysisk med kilder og i gruppen, fordi pandemien var på lavt niveau da, men gruppearbejdet blev enkelte gange flyttet til online-møder; vi er blevet mere obs på mulighederne, også for produktivitetens skyld.”

FAKTA

  • Studerende Patrick Dejbjerg
  • Journalistuddannelsen, kommunikation på 7. semester (samt efterfølgende 8. semester med entrepreneurship-forløb og BA-projekt).
  • Hold-undervisning, flyttet fra klasseundervisning til Teams-baseret online-undervisning på 20 ECTS.
  • Casen er lavet af: Asbjørn Jørgensen, DMJX