Cases med undervisere

Onlineundervisning kan give mere ansvar til de studerende

Case med underviser om en ændret underviserrolle. 

Læs case

Hvorfor er onlinesocialisation og forventningsafstemning en nødvendig faktor for det digitale læringsmiljø?

Case med underviser om at fremme det digitale læringsmiljø.

Læs case

Hvordan ændrer fokus sig når vejledning bliver virtuel?

Case med underviser om onlinevejledning.

Læs case

 

Styrken ved digital undervisning er, at den kan være asynkron, interaktiv og mangfoldig

Case med underviser om tilrettelæggelse af onlineundervisning.

Læs case

 

Onlineundervisning kræver omstrukturering af tilstedeværelsesundervisningen

Case med underviser om planlægning af onlineundervisning.

Læs case

 

Forventningsafstemning med EVU-studerende er særligt vigtig i onlineformater

Case med underviser om efter- og videreuddannelse.

Læs case

Onlineundervisning kan give mulighed for højere grad af refleksion

Case med underviser om omlægning af udenlandsk ugekursus.

Læs case

 

Oplevelse og kropslig erfaring er udfordret i onlineundervisningen

Case med underviser som har undervist i idræt under nedlukningen.

Læs case

 

Online indblik i studerendes skriveproces gav bedre feedback

Case med underviser om onlinevejledning.

Læs case

 

Hvordan underviser du bedst online en hel dag?

Case med underviser om tilrettelæggelse af onlineundervisning.

Læs case

Udfordringer i onlinekontakt med studerende

Case med underviser om kontakten mellem underviser og studerende

Læs case

Onlineundervisning satte tempoet ned og skruede op for taksonomierne

Case med underviser om gentænkning af onlineundervisning

Læs case